Dagmar Vink

Specialisme(n): Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, Psychologisch onderzoek, generalistische basis GGZ, Specialistische GGZ

Sinds september 2021 ben ik werkzaam als GZ-psycholoog bij Vitaal GGZ in Nijkerk en Zeewolde. De voorgaande jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in de behandeling van angst- en stemmingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en (vroegkinderlijk) trauma, zowel individueel als in groepen.

Ik kijk met een brede blik naar de hulpvraag en stem verwachtingen en doelen graag af. Het is van belang daarbij ook oog te hebben voor de context waarbinnen de klachten zich voordoen en belangrijke anderen (het systeem) bij het proces te betrekken.

In een behandeltraject streef ik ernaar dat er voldoende vertrouwen en veiligheid ontstaat om een proces van (h)erkennen, ervaren, betekenisgeven, verwerken, veranderen en/of accepteren aan te gaan. Door meer zicht te krijgen op negatieve patronen in je leven en naar emoties toe te gaan in plaats van deze weg te duwen/overcompenseren, kan er ruimte ontstaan; ruimte voor verbinding, herstel, zelfcompassie en het maken van eigen keuzes die bijdragen aan het vergroten van het welbevinden.
Op maat maak ik gebruik van interventies o.a. vanuit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

BIG-nr. 59928293625