Wanneer wordt psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd?

Een psychodiagnostisch onderzoek is bij Vitaal GGZ een onderdeel van een lopende behandeling. Ons beleid is dat een behandeling klachtgericht wordt gestart. Mocht er reden zijn om een onderzoek uit te voeren in het belang van de behandeling, dan kan dit op verschillende momenten van de behandeling plaatsvinden:

  • Aan het begin van de behandeling om de volgende zaken te inventariseren: klachten, persoonlijkheid, interpersoonlijk gedrag, omgang met problemen en positieve en helpende factoren. Dit onderzoek heeft voornamelijk de functie om de behandeling beter aan te laten sluiten.
  • Wanneer er een specifieke vraagstelling is, voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar autisme, ADHD, intelligentie en persoonlijkheid.
  • Tijdens de behandeling, om zo de behandeling toe te spitsen op jouw mogelijkheden en aanvullende inzichten te verkrijgen.
  • Aan het einde van de behandeling, om het effect van de behandeling te bepalen.

Welke methoden worden bij psychodiagnostisch onderzoek gebruikt?

Bij psychodiagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden:

  • Zelfrapportage vragenlijsten waarbij je vragen over jezelf beantwoord.
  • Vragen die, met toestemming van jou, worden ingevuld door je naasten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkelingsvragenlijst die bij autisme wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over je ontwikkeling in de kindertijd.
  • Een persoonlijk gesprek, vaak ter aanvulling en verduidelijking van de vragenlijsten.
  • Testen waarbij je taken uit gaat voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een intelligentietest.

Het onderzoek en de resultaten

De duur van het onderzoek varieert aan de hand van de vraagstelling. Gebruikelijk is dat een onderzoek bestaat uit één of meerdere afspraken van ongeveer twee uur. De duur van het onderzoek en het aantal afspraken bespreekt de onderzoeker met je. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk opgenomen in een psychologisch rapport. Dit rapport zal vervolgens met je worden besproken en worden opgenomen in je dossier.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 7 mei 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.