Wachttijden generalistische basis-GGZ

Meldt u zich aan voor een behandeling in de generalistische basis-GGZ (GBGGZ) dan is er vrijwel op alle locaties heel snel een behandelaar of een groep voor u beschikbaar.
Zie actuele wachttijden onderaan website.

Generalistische basis-GGZ (GBGGZ) trajecten zijn relatief kort.

Klachten die vaak behandeld worden in de GBGGZ zijn:

  • Lichte of milde depressies
  • Angst of paniekaanvallen, overmatig piekeren
  • Fobieën, spinnen, bloedprikken en hoogtevrees
  • Sociale angst
  • Dwanggedachten of handelen
  • Trauma, verwerkingsproblematiek
  • Problemen met studie of werk

Wachttijden online behandelingen i.c.m. e-Health

Voor online behandelingen i.c.m. e-Health is geen wachtlijst.
Kijk bij online behandeling voor meer informatie.

Snel geholpen worden

Zowel wij als uw verwijzer vinden het belangrijk dat u snel wordt geholpen. Hoewel wij ernaar streven dat u binnen 10 werkdagen uw afspraak voor de intake heeft bij een behandelaar, lukt ons dat niet meer door de grote toestroom van cliënten in combinatie met de budgetbeperkingen die verzekeraars ons opleggen. Onderaan de pagina hebben wij de huidige wachttijden vermeld. Deze wachttijden komen bovenop de 10 dagen die nodig zijn om uw aanmelding en uw verwijsbrief te screenen en in te plannen.
De behandelaar die de intake doet, is niet altijd ook uw behandelaar. Verder zijn wachttijden echter niet alleen van ons afhankelijk. Wanneer u specifieke wensen heeft omtrent dag(deel) en tijd kan de wachttijd afwijken van de standaardwachttijden. Ook wanneer u een specifieke behandelvorm nodig heeft kan de wachttijd afwijken.

Contracten met verzekeraars in 2024

Voor 2024 hebben we met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten.

Let op bij internet- of budgetverzekeringen

Let op, er zijn verzekeraars die internet- of budgetverzekeringen aanbieden. De premie is relatief laag. Gevolg is echter veelal dat niet alle zorg wordt vergoed. Als u deze verzekering afsluit zullen wij het deel dat de verzekeraar niet vergoedt bij u in rekening brengen. Vraag het na bij uw verzekeraar.

Onjuiste of niet passende verwijzingen

We krijgen in korte tijd een grote hoeveelheid aanmeldingen. Ook aanmeldingen waarbij niet goed rekening is gehouden met wat er wel en niet bij ons past. Zie hiervoor de exclusiecriteria onder het tabblad Verwijzers. Natuurlijk willen we de toestroom enigszins in goede banen leiden en teleurstelling zo veel mogelijk voorkomen. We hebben daarom ons beleid omtrent aanmeldingen iets aangepast. De eerste stap is nu dat we de verwijzing beoordelen op volledigheid en of de verwijzing passend is voor onze praktijk. Bij onjuiste of niet passende verwijzingen krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht. Je staat dan niet onnodig bij ons op een wachtlijst en je kan direct met de verwijzer kijken naar een juiste andere verwijzing. De wachttijd kan per klacht of behandeling verschillen.

Verwerking aanmeldingen op volgorde van binnenkomst

Aanmeldingen waarvan de verwijzing klopt worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

Bereikbaarheid cliënt

Het komt regelmatig voor dat iemand niet bereikbaar is. In dat geval wordt de volgende op de lijst gebeld. Iemand die herhaaldelijk niet bereikbaar is krijgt van ons via de post een kaart met het verzoek tot contact. Als daar niet op wordt gereageerd gaan we er van uit dat de aanmelder afziet van aanmelding.

Langere wachtlijst bij groot aantal aanmeldingen

Wanneer het aantal aanmeldingen groot is, wordt de wachtlijst langer. Dat vinden we geen goede zaak. We adviseren dan de mogelijkheid van een andere praktijk (overigens, als onze wachttijd sterk oploopt, dan is dat meestal ook bij andere praktijken het geval) of gebruik te maken van zorgbemiddeling door uw zorgverzekeraar.

Bellijst bij extreem groot aantal aanmeldingen

Wanneer het aantal aanmeldingen extreem is, dan plaatsen we je op een bellijst. Je krijgt bericht dat je op deze lijst wordt geplaatst. Deze lijst is nadrukkelijk géén wachtlijst. Vier weken vóór de mogelijke datum van intake word je gebeld. Dit bellen gebeurt op volgorde van aanmelding bij de praktijk. Pas dán kom je bij ons op de wachtlijst. Natuurlijk wordt ook in deze situatie gewezen op de mogelijkheid de aanmelding bij een andere praktijk te doen of gebruik te maken van zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Actuele wachtlijst

De actuele wachtlijst per locatie vindt u onderaan onze website.
Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 8 juli 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.