Aanmelden kan via het aanmeldformulier of spreek onze voicemail in.
Op werkdagen zijn wij tussen 9.00 - 10.00 uur en van 15.30 - 16.30 uur bereikbaar op nummer 033 -2544700.
Buiten deze tijden kun je het antwoordapparaat inspreken.

Verwijzing

Om bij ons in behandeling te komen is een verwijsbrief van de huisarts essentieel. Het is van belang dat deze formeel correct is en alle verplichte gegevens bevat, je huisarts is hiervan op de hoogte.
Zie de pagina Verwijzers voor meer informatie.

Beoordeling verwijsbrieven

De laatste tijd worden cliënten bij ons aangemeld met problematiek die niet bij ons thuishoort of waarvoor we niet de benodigde behandeling kunnen bieden. Zonder goede verwijsbrief kunnen wij niet beoordelen of wij iets kunnen betekenen voor een cliënt. Het kan betekenen dat iemand op behandeling wacht om vervolgens te horen dat het niet past. Dit is erg vervelend. Ter vergroting van de klantvriendelijkheid willen we daarom eerst de verwijsbrieven beoordelen. Wanneer de verwijzing niet correct is of wanneer wij niet de passende ondersteuning kunnen bieden, dan wordt je daar telefonisch over geïnformeerd. Vervolgens sturen we de verwijsbrief terug naar de verwijzer met een korte uitleg van de reden. Vaak geven we ook een advies bij welke instelling je het beste terecht kan.

Verwerking aanmelding

Wanneer de verwijzing klopt en je bij onze praktijk op de juiste plek bent, dan verwerken wij de aanmelding. Pas dan sta je bij ons op de wachtlijst. In het telefoongesprek vragen wij je om persoonsgegevens en plannen wij de afspraak in bij de psycholoog. Meestal kun je op korte termijn terecht, zie hiervoor de recente wachttijden.
Vervolgens ontvang je van ons enkele e-mails.
De eerste e-mail bevat de:

  • Behandelingsvoorwaarden
  • Praktijkinformatie
  • Routebeschrijving
  • Toestemmingsverklaring
  • Aanmeldvragenlijst.

Aanmeldvragenlijst

Het invullen van de aanmeldvragenlijst heeft meerdere doelen. Door het vooraf invullen gaat er minder tijd af van het intakegesprek en kan er sneller tot de kern gekomen worden. Maar je bereidt je op deze manier ook voor op het intakegesprek, omdat je al over een aantal onderwerpen aan het denken wordt gezet.

Vervolgens krijg je een e-mail met een wachtwoord voor een online vragenlijst, welke daarna in een aparte e-mail wordt verstuurd. Deze vragenlijst is beveiligd. Het doel van de vragenlijst is om een voor-, tussen- en nameting van de klachten uit te voeren. Daardoor wordt het inzichtelijk wat er met de klachten gebeurt gedurende de therapie en wat er uiteindelijk bereikt is.

Privacy

Hoewel we altijd al secuur met privacy omgingen, geregeld vanuit wettelijke kaders en onze beroepsgroep, hebben wij enkele zaken moeten aanscherpen in verband met de nieuwe wet op de privacy. De website is aangepast, de medewerker aan de balie zal direct vragen of jouw gegevens door ons verwerkt mogen worden én op de eerste bijeenkomst is een door jou ondertekende toestemmingsverklaring nodig.

Recent medicijnoverzicht overhandigen

Het is wettelijk verplicht dat bij de eerste afspraak een recent medicijnenoverzicht van de apotheek wordt overhandigd.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 8 juli 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.