Per 2022 is er veel veranderd in de bekostiging van de GGZ. Dit betekent dat de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ komen te vervallen als termen in de GGZ. We gaan werken volgens het Zorg Prestatie Model. Het heeft voor de behandeling weinig tot geen gevolgen. Op detail niveau zul je er mogelijk iets van merken. Voor ons als zorgaanbieder en ook voor de zorgverzekeraars heeft het een enorme impact. De termen basis ggz en specialistische ggz zullen in de praktijk nog wel een tijd gebruikt worden voor verwijzers, zorgaanbieders en verzekeraars.

Als u hier meer over wilt weten kunt u kijken op www.zorgprestatiemodel.nl

Zoals elk jaar heeft Vitaal GGZ met alle verzekeraars een contract (zie onderstaand overzicht).

  • Zilveren Kruis (Zilveren kruis, Interpolis, Avero Achmea, Pro Life, OZF, FBTO en de volmachten Friesland verzekeraar, Kiemer, Aevitae en IAK
  • VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, SZVK, Zekur, Zorg Select, Bewuzt en de volmachten Aevitae (uzovi code 3330), Caresco (uzovi code 8995). Caresq (Promovendum, Besured, National Academic)
  • DSW (Stad Holland, In Twente)
  • ASR (Amersfoortse, Ditzo, Aevitae)
  • VRZ (ONVZ, VvAA, PNO zorg, Salland, Holland Zorg, Zorg direct, Zorg & Zekerheid)
  • Menzis (Menzis, Anderzorg)
  • CZ* (OHRA, CZdirect, Nationale-Nederlanden, Just).

LET OP!

*CZ stelt een beperking in voor de complexiteit van de problematiek en daarmee de kosten per client. Hierdoor kunnen klanten van CZ met een, naar verwachting langer traject helaas geen behandeling krijgen bij Vitaal GGZ. GGZ Centraal en ProPersona behandelen deze doelgroep voor CZ.

In aanmerking komen voor vergoeding

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Wanneer je behandeling door je verzekeraar wordt vergoed, betaal je alleen het eigen risico. Deze is wettelijk verplicht en is in 2022 minimaal €385,-. Wanneer je gekozen hebt voor een vrijwillig hoger eigen risico kunnen de kosten hoger liggen. Het eigen risico kan volledig worden opgemaakt omdat bij langere behandeltrajecten de zorgkosten hoger liggen dan je eigen risico.
Let op: wanneer er geen contract is met de verzekeraar, krijg je van de behandelingen een rekening. Deze rekening voldoet aan alle criteria die de verzekeraar vereist (alle codes staan er op) en dien je zelf in bij de verzekeraar. Wij berekenen het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding door de verzekeraar kan lager zijn dan wat wij in rekening brengen.

Behandeltrajecten die onder de verzekerde zorg vallen, declareren wij direct bij de verzekeraar.

Behandeling van hulpvragen die niet onder de basisverzekering vallen, dien je echter zelf te betalen. Je ontvangt een rekening via het bij ons bekende e-mailadres. Het tarief is € 125,- per sessie. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kan je eventueel de sessies zelf bij je verzekeraar declareren.

Tariefschikking

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per zorgproduct de maximale bedragen die in rekening mogen worden gebracht bepaald. Zorgverzekeraars keren tussen de 80% en de 95% van dat zorgtarief aan ons uit.

We willen zo veel mogelijk transparant zijn. Deze tarieventabel 2018, tarieventabel 2019 en tarieventabel 2020 geven in de kolom met de titel "Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)" de tarieven die de NZa heeft berekend. Dit is het tarief dat nodig is om op redelijke wijze een praktijk te houden. De kolommen daarnaast geven weer wat de verschillende verzekeraars ons vergoeden. Zoals je kan zien, hebben de verzekeraars Zilveren Kruis en Menzis zelf bepaald wat een 100% tarief is. Deze verzekeraars nemen dus hun eigen 100% tarief als uitgangspunt. Verder komen de lichtgrijs gedrukte tarieven bij ons eigenlijk niet voor.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.