GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft als doel om psychische aandoeningen te voorkomen, behandelen en te genezen. Sinds 2015 is de GGZ opgedeeld in de huisartsenzorg + huisartspraktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ/S-GGZ). Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging geïntroduceerd in de GGZ, Het Zorgprestatie Model. Hiermee komen de termen Basis GGZ en Specialistische GGZ te vervallen. In de praktijk gebruiken zorgverleners en zorgverzekeraars de termen nog wel.

POH GGZ

Een praktijk ondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) werkt nauw samen met een huisarts. Een praktijkondersteuner verricht diagnostiek, voert (lichte) interventies uit en adviseert, indien nodig, waar mensen naartoe verwezen kunnen worden: bijvoorbeeld naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis GGZ

Wanneer je lichte, matige of stabiele psychische problematiek hebt, word je door de huisarts doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer je ernstige of complexe psychische problemen hebt, word je door de huisarts doorverwezen naar de Specialistische GGZ.

Klachten

Je kunt bij Vitaal GGZ terecht met o.a. de volgende klachten:

 • Angst en paniekklachten
 • Fobieën
 • Trauma, verwerkingsproblematiek
 • Depressie
 • Dwanghandelingen
 • Piekeren en slecht slapen
 • Schuldgevoelens, laag zelfbeeld, somberheid
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • Stressklachten
 • Problemen met werk of studie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • Verslaving
 • Eetproblematiek
 • Relatieproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornis
 • ADHD

Het beslissingschema waarmee is te bepalen welk type GGZ van toepassing is.
Bron: ZIO

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.