Wat voor zorg bieden wij

Vitaal GGZ biedt generalistische basis ggz en specialistische ggz ambulant. Vitaal GGZ is gevestigd op 4 locaties: Nijkerk, Lunteren, Zeewolde en online. Zie hier meer informatie over de behandelingen die wij aanbieden.

Wachttijden

Zie voor onze wachttijden de wachttijden pagina en de actuele wachttijden onderaan de pagina.

Verwijsbrief en zorgmail

Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden, vragen wij een verwijsbrief van u. Ook wanneer een cliënt zich zelfstandig aanmeldt heeft deze een verwijsbrief nodig.

In de verwijsbrief dient de volgende informatie te staan:

 • Gegevens huisarts
 • AGB code huisarts
 • Gegevens cliënt
 • Verzekering cliënt
 • Burger service nummer cliënt
 • "Vermoeden van een DSM stoornis"
 • De inschatting van ernst, complexiteit, risico en duur.
 • Eventueel aanvullend de diagnose die de huisarts verwacht
 • Handtekening huisarts

De verwijsbrief kan meegegeven worden aan de cliënt of digitaal worden verzonden via zorgmail. De voorkeur gaat uit naar versturen via zorgmail.
Verder hebben we gemerkt dat verwijzers niet altijd onze exclusiecriteria kennen. We hebben daarom besloten iemand pas op onze wachtlijst te plaatsen wanneer we de verwijsbrief hebben ontvangen én beoordeeld. Wanneer wij concluderen dat de verwijzing niet bij onze praktijk past, zullen we de verwijsbrief retourneren met de reden van afwijzing.

Exclusiecriteria

 • Acute suïcidaliteit
 • Psychose
 • Ernstige alcohol- en/of drugsverslaving
 • Forensische problematiek/ernstige gedragsproblematiek met risico voor eigen veiligheid of die van anderen
 • Ernstige eetproblematiek
 • Mensen die niet in staat zijn te (blijven) functioneren met ambulante hulp, eens in de week/twee weken
 • Mensen die 24 uurs zorg nodig hebben
 • Bemoeizorg
 • Mensen die medicatie willen, maar geen psychologische behandeling
 • Onderzoek zonder behandeling (zoals IQ onderzoek, gezondheidsverklaring etc).

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 7 mei 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.