Wat is "transdiagnostische cognitieve gedragstherapie"?

In deze groepsbehandeling zal gewerkt worden op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT) zoals dat beschreven is in het 'Unified Protocol'. CGT is een bewezen effectieve therapievorm waarbij niet helpende denk- en gedragspatronen worden opgespoord en bewerkt om zo tot een vermindering van klachten te komen.
In deze behandeling zal worden gewerkt aan zaken die vaak onderliggend aanwezig zijn bij verschillende vormen van angst- en stemmingsklachten. We noemen deze manier van werken 'transdiagnostisch'; er wordt niet op één diagnose gefocust, maar op belangrijke factoren die bij verschillende diagnoses aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn het vermijden van moeilijke zaken of het steeds dempen of opkroppen van emoties. Dit soort strategieën zorgen op de lange termijn vaak voor het toenemen van klachten.
Kortom: in deze groepsbehandeling zal worden gewerkt aan de wortels van emotionele problemen, wat leidt tot een vermindering van symptomen.

Voor wie is deze groep bedoeld?

Deze groep is geschikt voor mensen die kampen met stemmingsklachten (zoals: sombere stemming of een depressie) en/of met angstklachten (zoals: angst voor ziekten, sociale angsten, obsessief-compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angst en paniekstoornis).

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan de volgende zaken:

  1. Motivatie voor behandeling en heldere doelen stellen.
  2. Beter leren begrijpen van emotionele ervaringen en reacties.
  3. Versterken van het bewustzijn van emoties.
  4. Leren herkennen en begrijpen van denkpatronen en hier veranderingen in aanbrengen.
  5. Verminderen van emotievermijding.
  6. Versterken van het bewustzijn van- en verdragen van lichamelijke sensaties.
  7. Blootstelling ('exposure') aan zaken die als triggers ervaren worden.
  8. Terugvalpreventie.

Individueel of in een groep?

Transdiagnostische CGT kan individueel aangeboden worden, maar binnen Vitaal GGZ bieden wij dit ook in een groepsvorm aan. De meerwaarde van deze behandeling in een groep is dat er gezamenlijk geoefend kan worden maar ook dat je van elkaars ervaringen kunt leren. Bovendien is het vaak heel helpend om te kunnen ervaren dat je niet de enige bent die zo’n last heeft van psychische klachten.

Praktische zaken m.b.t. groepstherapie Transdiagnostische cognitieve gedragstherapie (CGT)

Aantal bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten
Grootte van de groep: minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers
Aantal therapeuten: 2
Locatie: Nijkerk, Oranjelaan 83 - 85 1e etage
Tijdsbesteding: 90 minuten per bijeenkomst
+ thuis oefenen (15-30 min. per dag)
Aanmelding: receptie (voor behandelaren: mailen naar de trainers)
Planning in de tijd: Voor startdatums: vraag na bij receptie of bij je behandelaar

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 8 juli 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.