Privacy

Papieren cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in met sloten beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling worden alle papieren gegevens gedigitaliseerd en vastgelegd in het electronische dossier. Daar worden de dossiers 15 jaar bewaard, gerekend vanaf het kalenderjaar van afsluiting en daarna vernietigd door de medewerkers van Vitaal GGZ zelf.
Wanneer de cliënt het dossier vernietigd wil hebben, dan is daar een ondertekend schriftelijk verzoek van de cliënt voor nodig. Wanneer dit is ontvangen dan zal de praktijk, nadat het traject is afgesloten, gedeclareerd én betaald door de verzekeraar, de op papier en elektronisch vastgelegde trajectgegevens vernietigen.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt wordt er geen enkele informatie verstrekt over cliënten of de dossiers van cliënten aan derden. Wanneer informatie wordt verstrekt, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
Indien dit door de behandelaar van belang wordt geacht, wordt tijdens de intervisie binnen de praktijk, de problematiek van cliënten als casus besproken of overlegd. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
De praktijk behoudt zich het recht voor om statistische informatie, zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek uit de cliëntendossiers geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinden.

Second opinion

Het is voor cliënten te allen tijde toegestaan bij een externe collega psycholoog een second opinion aan te vragen.

Zorgweigering

Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als cliënt onder invloed van middelen (alcohol, drugs e.d.) is, zodanig dat een behandel sessie niet zinvol wordt geacht. Dit gebeurt naar inschatting van de behandelaar. Er zal dan een nieuwe sessie worden afgesproken. De niet gegeven sessie wordt wel in rekening gebracht.
Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als de behandelaar of (administratief) medewerker fysiek of verbaal door de cliënt bedreigd wordt. Dit naar beoordeling van de behandelaar. De behandelaar heeft dan het recht om de therapie eenzijdig stop te zetten.

Wijzigingen

Wijzigingen ten opzichte van het aanmeldingsformulier (bv. adres, huisarts) dienen zo snel mogelijk nadat het bekend is te worden doorgegeven.

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 8 juli 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.