Dagmar Vink

Specialisme(n): Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, Psychologisch onderzoek, generalistische basis GGZ, Specialistische GGZ

Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog bij Vitaal GGZ locaties Nijkerk en Zeewolde, waar ik clienten zie in het kader van individuele behandeling, een schemagroep, regiebehandelaarschap en/of vanwege een consultatievraag uit de huisartspraktijk.
De voorgaande jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in de behandeling van angst- en stemmingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en (vroegkinderlijk) trauma. Ik probeer met een brede blik naar de hulpvraag te kijken en stem verwachtingen en doelen graag af. Het is van belang daarbij ook oog te hebben voor de context waarbinnen de klachten zich voordoen en belangrijke anderen (het systeem) bij het proces te betrekken.
In een behandeltraject streef ik ernaar dat er voldoende vertrouwen en veiligheid ontstaat om een proces van (h)erkennen, ervaren, betekenisgeven, verwerken, veranderen en/of accepteren aan te gaan. Door meer zicht te krijgen op negatieve patronen in je leven en naar emoties toe te gaan in plaats van deze weg te duwen/overcompenseren, kan er ruimte ontstaan; ruimte voor verbinding, herstel, zelfcompassie en het maken van eigen keuzes die bijdragen aan het vergroten van het welbevinden.
Op maat maak ik gebruik van interventies o.a. vanuit cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Ik ben in opleiding tot EMDR Europe Practitioner en Psychotraumatherapeut NtVP.

BIG-nr. 59928293625

Ons team psychologen & praktijkondersteuners

Wachttijden per locatie

Afhankelijk van uw klachten is de minimale wachttijd tussen aanmelding en intake zoals hieronder.
De wachttijd tussen intake en behandeling is +/- 4 weken. Er is geen verschil tussen diagnosegroepen.

Nijkerk

0
GBGGZ
0
SGGZ

Lunteren

0
GBGGZ
0
SGGZ

Zeewolde

0
GBGGZ
0
SGGZ

Wachttijden bijgewerkt per 9 juni 2024.

Bel mij s.v.p.

Nieuwe aanmelding? Klik hier.

De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.
De velden gemarkeerd met een sterretje * zijn verplicht.